Brudd på kontrakt for nybygg

Publisert: 22.05.2018

Vi kjøpte et prosjekt, leilighet, for 2 år siden. I prosjektheftet som vi fikk ved signering av kontrakten, under "leveransebeskrivelse", ligger at "hovedkonstruksjonen over p-kjeller har bæresystem i tre" og at "byggene oppføres i moduler med etasjeskiller og leilighetsskiller som del av modulkonstruksjonen". Utbyggeren har begynte å bygge på plass, dvs. ikke modul bygg, og med bæresystem i betong, uten om å varsle oss om dette skriftlig. Er dette noe som vi kan klage på og hvilke rettigheter har vi?

Svar:

Ja, dette vil være et kontraktsbrudd som dere har anledning til å reklamere på. Etter bestemmelsen i bustadoppføringsloven § 29, vil dere i slike tilfeller ha rett til å enten holde tilbake vederlag, kreve prisavslag eller erstatning, samt også kreve heving dersom kontraktsbruddet blir ansett å være vesentlig.

Del denne artikkelen: