Bråk utenfor leilighet

Publisert: 29.05.2018

Vi bor i blokk og to beboere har satt ut hagemøbler rett utenfor våre vinduer. Det gjelder soverom, kjøkken og bad. De sitter og skravler hver eneste dag og vi hører det selv med lukket vindu og inn gjennom ventiler. Det er en halv meter fra møblementet opp til våre vinduer og vi hører ordrett hva de sier. Vi har et spedbarn og er mye hjemme. Den intense skravlingen plager vettet av oss. De nekter å flytte seg. Her er mange områder en kan sette seg. For eksempel flere felles uteplasser.

Svar:

Dette er en ganske normal problemstilling som mange beboere i både borettslag eller eierseksjonssameier opplever. Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har imidlertid særskilte regler som regulerer dette problemet.

I den anledning følger det av borettslagsloven § 5-11 (1) og eierseksjonsloven § 25 (2) at enhver andelshaver skal utnytte andelen og fellesarealene på en korrekt og respektfull måte. Videre skal heller ikke bruken av andelen og fellesarealene på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre beboere. I dette tilfellet vil det følgelig være et spørsmål om den såkalte tålegrensen i henhold til disse to bestemmelsene er overtrådt eller ikke. Dersom det er slik at pratingen er svært høylytt samtidig som det finnes andre egnede uteplasser, kan det tenkes at tålegrensen er overtrådt i dette tilfellet.

Det finnes først og fremst to ulike rettslige virkemidler som kan benyttes dersom tålegrensen anses å være overtrådt. I den anledning kan borettslaget eller sameiet for det første kreve salgspålegg. Reglene om salgspålegg er naturligvis strenge, og forutsetter at eieren misligholder sine forpliktelser på en vesentlig måte til tross for flere advarsler fra borettslaget eller sameiets side. Alternativt vil det være muligheter til å kreve fravikelse fra boenheten. Også reglene om fravikelse er svært strenge og forutsetter at eierens atferd er til alvorlig plage eller sjenanse for øvrige beboere.

Disse to rettslige virkemidlene vil nok neppe være særskilt aktuelle i denne saken, men det vil være naturlig for dere å fremsette en formell henvendelse til styret som da vil kunne ta saken opp med de det gjelder.

Del denne artikkelen: