Bo i leilighet for å unngå gevinstskatt på salg

Publisert: 25.02.2020

Min samboer og jeg eier 50 % hver av en leilighet som vi leier ut i en annen by enn der vi bor. Vi ønsker å selge den og jeg har lyst til å bo i den i 12 måneder, både for å unngå skatt av overskuddet vi vil få ved salg, og fordi jeg har lyst til å bo i en større by med flere muligheter i en periode. Vi er godt voksne, jeg blir pensjonist og vi har ikke felles barn. Vi har ingen planer om å avslutte forholdet selv om vi får forskjellige folkeregistrerte adresser. Vil dette by på problemer?

Svar:

Utgangspunktet iht. skatteloven er at gevinst ved salg av bolig er skattepliktig. Det er unntak fra dette utgangspunktet for en bolig som du selv eier. Skatteloven § 9-3 stiller krav til eiertid på 12 måneder og botid for at gevinst ved salg av bolig skal være skattefri. Ditt spørsmål er relatert til krav om botid.

For at unntaket skal gjelde må du som eier ha brukt boligen til egen bolig i minst 12 måneder i løpet av de siste 24 måneder før salget skjer. Det betyr at dersom du bor i boligen i mer enn ett år før salget gjennomføres, vil du ikke gevinstbeskattes ved salg av din eierandel. Din samboer vil ikke oppfylle kravet til botid og vil derfor gevinstbeskattes ved evt. gevinst.

Du kan lese mer om skatt ved salg av bolig på skatteetaten sine hjemmesider.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: