Blir uføretrygd påvirket av leieinntekter?

Publisert: 20.08.2019

Er uføretrygdet. I tillegg kan jeg tjene 37 000 kr i året uten at summen blir redusert av NAV. Jeg har tenkt å leie ut kjelleren min i huset jeg bor selv for 7000 kr. Vet jeg slipper skatt, men blir det sett på som inntekt av NAV slik at de reduserer min uføretrygd?

Svar:

I folketrygdloven § 12-14 om reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt fremgår det at "Som inntekt regnes pensjonsgivende inntekt eller inntekt av samme art fra utlandet." Leieinntekter regnes ikke som pensjonsgivende inntekt dersom omfanget er i den størrelsesorden du angir. Det er alltid klokt å melde fra til NAV om endringer i inntekt, uavhengig av om det vil påvirke størrelsen på uføretrygden din eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: