Blir prøvetid forlenget pga korona?

Publisert: 14.04.2020

Vi har en klausul i arbeidskontrakt at prøvetiden kan forlenges ved fravær. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte pga korona - gir det grunnlag for at prøvetiden utvides?

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 15-6 bestemmer at "Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver".

I og med at det er arbeidsgiver som forårsaker fraværet ved å permittere den ansatte, blir altså prøvetiden ikke forlenget av permitteringsfravær.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: