Ble nektet dagpenger under utdanning

Publisert: 30.08.2018
Emneord: ,

Jeg søkte på dagpenger under utdanning. Skolen var 50 % progresjon, om kvelden etter 18.00. Jeg fikk ikke dagpenger pga feil dokumentasjon fra skolen. Skolen skrev at timene ikke var obligatoriske, så jeg klaget flere ganger og saken var i trygderetten(det er 2 år siden). Avgjørelsen var det samme. Alle andre fra skolen fikk dagpenger unntatt meg. Kan jeg klage til lagmannsretten? Er det noen frist for å klage?

Svar:

Hvis det er to år siden trygderettens avgjørelse, er fristen utløpt for å bringe saken inn for lagmannsretten. En kan få oppfriskning for fristoversittelsen, men det er lite trolig i denne saken og ut fra det du opplyser. Du kan benytte advokat for å søke om oppfriskning, men lagmannsretten plikter å hjelpe deg med en søknad om du henvender deg på kontoret til lagmannsretten.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: