Bistand til å løse inn festetomt

Publisert: 20.09.2018

Jeg har en festetomt hvor festeavtalen er gått ut og ønsker å løse inn tomten. Kan jeg ordne dette alene eller er det fornuftig og lurt med bistand til dette? Jeg har kun fått ett brev fra bortfester om økning av festeavgift.

Svar:

På generelt grunnlag kan det være hensiktsmessig at du søker bistand i denne prosessen. Reglene for innløsning av festetomter er relativt komplekse og det løper i tillegg frister som du må forholde deg til. Dersom du er usikker på dine rettigheter, kan det følgelig være lurt å søke bistand fra eksempelvis en advokat med god kjennskap til reglene om tomtefeste.

Del denne artikkelen: