Betignelser i særeieavtale

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har et landsted, som jeg ønsker at mine tre barn skal overta i felleskap etter min bortgang. Jeg tenker at de overtar 1/3 hver som særeie. Hvis ett av mine barn faller bort før sin ektefelle, ønsker jeg at gjenlevende skal ha bruksrett i sin levetid, men at særeiet skal arves av mine etterkommere, dvs. gjenlevende søsken eller deres barn. Kan dette løses med betingelser i særeieavtalen?

Svar:

Dette bør kunne løses slik du skisseres, men det vil være litt avhengig av verdier og pliktdelsarv, og bør vurderes konkret. Bruksrett har en verdi, og det bør lages bestemmelser om kostnadsfordeling, forkjøsprett m.m.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: