Betalt for mye for festet tomt

Publisert: 05.01.2018

Etter komm. vedtak i 2004 med tilbud om kjøp av festetomt blei det og bestemt ny årlig festeavgift tilsvarende 5 kr pr. kvm. Tilbudet var ikke tidsbegrenset så eg og 9 andre stilte kjøpet i bero og fortsatte med leige. Eg oppdaga tilfeldig på ett komm.vedtak i postmottaket til komm.att leigeinntekter på oss 10 festerar var kr. 22 000 og varierte fra 600 til 6300 (som er meg). Det viser seg att kun eg har betalt etter 2004-vedtaket og har betalt det mangedoble i alle år. Har klaga, men svar uteblir.

Svar:

Det følger av bestemmelsen i tomtefesteloven § 11 at det ikke kan avtales eller kreves festeavgift som er urimelig høy sammenlignet med hva som vanligvis blir betalt på stedet ved feste av lignende tomter med tilsvarende avtalevilkår. Denne bestemmelsen fungerer derfor som en slags generalklausul mot urimelig høye festeavgifter.

Dersom du mener at kommunen krever for høy festeavgift sammenlignet med lignende tomter hvor du bor, så kan du eventuelt fremsette en skriftlig innsigelse mot oppreguleringen som har funnet sted. For det tilfellet at kravet blir avvist av bortfester eller ikke blir besvart slik som du nå opplever, kan du eventuelt kreve en rettslig behandling av saken.

Del denne artikkelen: