Betaling av vedlikehold av brygge med bruksrett

Publisert: 03.09.2018

En nabo har bruksrett på bryggen på vår tomt. Det er ikke tinglyst noen form for vedlikeholdsplikt for naboen. Har vi rett på at naboen skal ta del i vedlikeholdet? Bryggen er nylig restaurert, samt at den ligger i et område som er utsatt for vær og vind slik at det vil komme flere utgifter rundt vedlikeholdet av denne. Kan man kreve deling av kostnadene eller kostnader basert på bruk? Finner ingen informasjon om dette unntaksvis når det handler om veg.

Svar:

Nei, i utgangspunktet kan dere ikke på en ensidig måte kreve det. Dette skyldes rett og slett at servituttloven ikke inneholder noen regler som stadfester en vedlikeholdsplikt for rettighetshaver i slike tilfeller.

En slik vedlikeholdsplikt kan imidlertid bygge på annet grunnlag. Dere står følgelig fritt til å inngå en avtale med rettighetshaveren om dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader.

Del denne artikkelen: