Betaler for mye barnebidrag

Publisert: 29.04.2019

Jeg har 4 barn med fordelt på to mødre. 2+2. Betaler bidrag fastsatt igjennom NAV for 2 av barna. Der er det nå for ca 6 år siden ble hun samboer på nytt. Har dette noen innvirkning på bidrag som jeg skal betale?

I ettertid har jeg også fått to barn til som jeg deler omsorgen 50/50 med mor nr 2. Kan ikke se at at NAV har tatt noe hensyn til noe av dette. Det er slik at jeg sliter med å forsørge barn etter at bidrag og huslån er betalt.

Svar:

Det at mor blir samboer endringer ikke grunnlaget for barnebidrag. Det er kun foreldrenes inntekt som vurderes i en slik sammenheng.

Hva gjelder spørsmålet om din bidragsevne er redusert som følge av forsørger ansvar for ytterligere to barn så vil dette kunne påvirke barnebidragets størrelse. Jeg vil således anbefale deg å ta dette opp med NAV dersom etaten ikke er kjent med din endrede status.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: