Betale meglerutgift etter salg?

Publisert: 11.01.2019

Eier 1/3 av en leilighet sammen med bror og søster. Jeg vil selge for å frigi midler for å kjøpe egen leilighet, men søsteren min vil beholde leiligheten. Vi har blitt enige om at hun kjøper ut min del. Vi har fått en verdivurdering og har blitt enige om utkjøpspris. Men i tillegg mener hun jeg skal betale for et fremtidig salg av leiligheten (meglerutgift), siden vi kjøpte leiligheten sammen. Jeg lurer på om dette blir riktig, da jeg ikke lenger vil eie leiligheten ved et evt. fremtidig salg?

Svar:

Nei, du vil ikke være forpliktet til å gå med på et slikt krav med mindre det skulle eksistere en sameieavtale hvor en slik fremtidig forpliktelse skulle fremgå. Dere står imidlertid fritt til å avtale en slik klausul i forbindelse med overdragelsen dersom begge parter skulle ønske det.

Del denne artikkelen: