Betale leie når huseier sier opp leieavtale?

Publisert: 21.02.2018

Når huseieren sier opp leieavtalen, må en bo ut oppsigelsestiden, eller kan en flytte så fort en har mulighet? Og må en betale leie de månedene? Vurderer også å bestride oppsigelsen da den etter min mening ikke er gyldig. Da den bryter med lovnader vi fikk før vi flytta inn.

Svar:

Utleiers oppsigelse fritar ikke leier for å betale leie i oppsigelsestiden.

Når det gjelder gyldighet av utleiers oppsigelse, viser jeg til husleieloven § 9-5. Oppsigelsen skal være skriftlig, begrunnet og opplyse om frist for å protestere mot oppsigelsen.

Del denne artikkelen: