Bestrider engangsløft av festeavgift

Publisert: 14.05.2018

Vi har mottatt krav fra bortfester om engangsløft av festeavgift. Vi bestrider kravet, og dette er sendt som rekommandert brev til bortfester. Imidlertid har ikke bortfester hentet brevet, og det er nå returnert tilbake oss. Hvordan kan vi sikre - og bevise - at vår skriftlige bestridelse vil komme fram til bortfester?

Svar:

Så lenge dere fortsatt har en gyldig bekreftelse på at brevet er sendt rekommandert, vil det normalt sett være tilstrekkelig som bevis. For ordens skyld kan dere imidlertid sende en epost til bortfester hvor dere vedlegger en kopi av brevet. Samtidig bør dere bemerke skriftlig at dere har forsøkt å sende brevet rekommandert, men at det ikke har blitt hentet rettidig. En slik supplerende epost vil i iallfall være tilstrekkelig som bevisgrunnlag for at dere har bestridt kravet om økning av festeavgiften.

Det kan i denne sammenheng også nevnes at tomtefesteloven nå inneholder en utvidet adgang til elektronisk kommunikasjon. Dette følger av bestemmelsen i tomtefesteloven § 6a, og åpner nå for bruk av epost dersom partene er enige om det.

Del denne artikkelen: