Beregning av uføretrygd

Publisert: 26.11.2019

Har vært hos NAV siden 2006 pga en nakkeskade. Fikk innvilget uføretrygd ganske nylig, og legger merke til at inntektsgrunnlaget til å beregne uføretrygden er mye lavere enn inntektsgrunnlaget de har brukt for å beregne arbeidsavklaringspenger tidligere. Hvor kan jeg finne informasjon om dette eventuelt få hjelp til å sjekke om dette er riktig?

Svar:

Jeg råder deg til i første omgang å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor, for å få en saksbehandler der til å forklare hvordan arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnes. De to ytelsene beregnes nemlig på forskjellige måter, ut fra forskjellig regelverk. Dersom du mener at NAV har gjort feil, og eksempelvis mener at du ble syk på et annet tidspunkt enn det som er lagt til grunn for beregningen, bør du ta kontakt med en advokat som arbeider med trygderett, for videre veiledning.

Del denne artikkelen: