Beregne tidsgrense ved kjøp av tollfri alkohol

Publisert: 18.06.2019

Det er 24 timers grense ved kjøp av tollfri alkohol når man reiser til utlandet. Hvordan beregner man dette tidsvinduet ved flyreise? Det har muligens sammenheng med hvor tollgrensen går, men dette finner jeg ingen informasjon om.

Svar:

I tollforskriften § 5-1-2 er det benyttet begrepet "opphold" i utlandet. Den umiddelbare språklige forståelsen av dette er at reisetid ikke omfattes av tidskravet. Ut fra en språklig forståelse antas regelen å skulle forstås slik at man må ha hatt opphold i et annet land i 24 timer. Foreslår at du evt. henvender deg til tolletaten for nærmere utdyping.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: