Beregne skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 10.12.2018

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Svar:

Dere skal tre inn i avdødes skattemessige posisjon, og dersom deres far var fritatt for gevinstbeskatning, så vil det være markedsverdien på dødstidspunktet som danner utgangspunktet for skatteberegningen.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: