Barnevern har innhentet helseopplysninger

Publisert: 09.11.2018

Barnevern har innhentet opplysning fra lege i en undersøkelse uten mitt samtykke eller opplyst meg om innhenting av opplysninger. Har klaget dette til barnevernet, de innrømmer og unnskylder seg for dårlig info og at dette skulle vært skriftlig. Fikk først vite aat barnevernet hadde innhentet opplysninger fra lege da de gikk igjennom med meg de opplysninger som ble innhentet. Ga de også beskjed at dette likte jeg ikke og hadde ikke godtatt innhenting uten advokat. Hva bør jeg gjøre her?

Svar:

Hva du bør gjøre kommer blant annet an på som er bakgrunnen for at barnevernet er involvert og er vanskelig og svare på uten å vite mer om din sak. En mulighet du kan vurdere er å påklage barnevernet til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler klager over barnevernets saksbehandling og de fører tilsyn med barneverntjenestene i fylket.

Med vennlig hilsen, advokat Maria Cabrera Stråtveit

Del denne artikkelen: