Barnefordelingssak i retten

Publisert: 23.03.2020

Min kone har bestemt å ta barnefordeling inn til rettssak. Min situasjon er at jeg er anmeldt for partnervold. I tillegg har hun kommet med ekstra opplysninger vedrørende eldste barnet på 6 år om noe jeg ikke vet med sikkert hva det er, men er bekreftet på e-posten fra advokaten slik at mor hindrer mer samvær. Vi har et barn til på 1 år. Begge barna har adresse hos meg og mor har flyttet ut til en annen adresse. Hvor sannsynligvis er det at jeg får samvær,delt bosted og foreldreretten i rettssak?

Svar:

Barneloven bygger på det grunnprinsipp at hensynet til barnets beste er det sentrale vurderingstemaet for enhver avgjørelse i alle barnefordelingssaker. Mange foreldre samarbeider dårlig og kommunikasjonen dem i mellom kan være vanskelig. Det er viktig at barnet holdes utenfor konflikten, og at samværsordningen er en løsning som er god for barnet. En ordning med delt fast bosted krever at foreldrene har et lavt konfliktnivå og at de samarbeider i alle fall greit, i og med at begge foreldre ved delt fast bosted tar de daglige beslutningene for barnet. Dersom det avtales at barna skal ha fast bosted hos en av foreldrene skal den forelderen som ikke har fast bosted som den store hovedregel ha samvær. Det er bare helt unntaksvis at det ikke skal være samvær eller at det settes inn tilsyn under samvær. Tilsyn under samvær betyr at det er en nøytral tredjeperson til stede som passer på under samværene. Det skal svært mye til for å få dom for at foreldreansvaret skal være hos kun en av foreldrene.

Barnefordelingssaker er aldri like og det kan da være fornuftig å kontakte advokat for å høre litt om hvordan denne tenker.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: