Barnefordeling til barnets beste

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min eks-samboer har en gutt på 2 år. Vi har bodd sammen i ca 1 år. Vi har nå 70/30 samvær, men far ønsket i utgangspunktet 50/50. Dette gikk ikke jeg med på (og familievernkontoret anbefaler jo heller ikke det til så små barn). Han jobber utenlands ca 5 måneder i året, fra 3 måneder til 1-2 ukers varighet per gang. Han har sagt at han når han kommer hjem neste gang krever 50/50 samvær, og da lurer jeg på hvor sterk saken hans stiller seg? Jeg ønsker 70/30 fremover da jeg mener det er best for barnet.

Svar:

Dersom barnets far bringer sak etter barneloven, herunder krav om samvær, inn for retten, vil rettens vurderingstema og avgjørelseskriterium være hva som er til «barnets beste».

Når man skal finne ut hva som er barnets beste er det mange ulike hensyn som må vektlegges; blant annet barnets alder, barnets tilknytning til hver av foreldrene, avstand mellom foreldrenes bosted og foreldrenes evne til samarbeid. I noen tilfeller vil det også være aktuell å ta hensyn til foreldrenes omsorgsevne eller barnets spesielle omsorgsbehov.

Hva som er barnets beste må vurderes ut ifra det konkrete barn og den konkrete situasjon. Rettspraksis viser at det sjelden blir ansett å være det beste for de aller minste barna å bo halvparten hos hver av foreldrene. Og det er svært få tilfeller hvor retten kan bestemme dette uten at foreldrene er enige om det. Ut ifra et generelt grunnlag blir derfor svaret på ditt spørsmål at saken til din eks-samboer hvor han vil kreve 50 % samvær ikke vil være særlig sterk.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: