Barnefordeling – hva kan man be om?

Publisert: 18.04.2016

Mannen min og jeg skal skilles. Han vil at sønnen min skal bo sammen med han og dattera skal bo sammen med meg. Men jeg vil at begge barna skal bo med meg. Jeg vil ikke skilles fra barna, men jeg eier ikke eiendommen. Har jeg rett eller kan si til megleren at jeg vil ha begge barna?

Svar:

Hvor barna skal ha bosted, og hvor mye samvær barna skal ha med den av foreldrene de ikke bor fast hos – er i utgangspunktet opp til foreldrene å bli enige om. Vurderinger og avgjørelser om dette temaet bør tas ut ifra hva som er barnas beste. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan en av dem bringe spørsmål om samvær eller bosted inn for retten.

Vurderingstema og avgjørelseskriteriet for retten vil også være «barnets beste». Det er mange momenter som vil kunne få betydning og som vil bli tillagt vekt i vurderingen av hvem av foreldrene barna bør bo fast hos, og avgjørelsen tas ut ifra en helhetsvurdering av hva som er barnas beste. Eksempler på momenter som kan få betydning ved en slik helhetsvurdering kan være hvem av foreldrene barna er nærmest tilknyttet og hvem av foreldrene som vil sørge for best samlet foreldrekontakt.

For litt eldre barn kan det også være viktig å legge vekt på hva barnet selv ønsker. Hvis du mener at det er best for begge barna å bo fast hos deg synes jeg du skal si dette når du er i meglingen og begrunne hvorfor du mener at det er slik. Du har ikke plikt til å inngå noen avtale i meglingen, hvis dere ikke blir enige kan dere be om flere meglinger eller du kan få en meglingsattest (dette må man i utgangspunktet ha for å kunne bringe saken inn for retten).

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: