Barnefordeling der den ene forelder flytter utenlands

Publisert: 02.10.2017

Jeg ønsker å flytte til Sverige to timer fra faren til våre barn, som bor i Norge. Barna er mellom 0 og 4 år. Far har ikke praktisk mulighet til å ha barna boende hos seg i ukedager, men kun i helgen. Far har heller ikke noen familie som kan hjelpe til med barna. Jeg har familie i Sverige og har ikke økonomisk mulighet til å bli boende alene i samme by som faren, og faren kan heller ikke gi støtte til dette. Finnes det noen sjanse for at jeg ved en rettssak vil få rett til å flytte? Hva skjer hvis jeg taper, med tanke på at barna ikke kan bo hos faren i ukedager? Fosterhjem?

Svar:

Mor kan gå til sak om å får foreldreansvaret alene for barna slik at hun alene kan bestemme at barna skal flytte til Sverige. Hun kan imidlertid ikke pålegge far et bestemt omfang samvær og det er heller ikke sannsynlig at retten idømmer mer omfattende samvær enn far ønsker eller makter dersom barna flytter.

Fosterhjem er ikke et alternativ så lenge det er snakk om en sak mellom foreldrene. Fosterhjem er kun et alternativ dersom barnevernet vurderer at barna ikke blir forsvarlig ivaretatt hos noen av foreldrene.

Det er vanskelig å svare på dine spørsmål uten å vite mer konkret om denne saken.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: