Barnefar vil nekte mor å flytte til annet fylke

Publisert: 11.03.2019

Jeg og far bor ikke sammen og har aldri gjort det. Han har henne torsdag til mandag ulik uke. Vi bor i samme kommune. Jeg ønsker å flytte til et annet fylke, der bor kjæresten. Og har en løsning på at samværet får bli som det er for far nå. Men, han nekter meg å flytte. Jeg ønsker ikke en konflikt og vi har hatt god dialog hele veien. Hva kan jeg gjøre? Hvor står jeg i forhold til reglene? Kan han kreve foreldreansvar nå som jeg vill flytte?

Svar:

I utgangspunktet vil den som har bostedsansvaret kunne flytte fritt innenfor landets grenser( dersom du har foreldreansvaret alene vil du også kunne flytte ut av landet). Slik jeg oppfatter ditt spørsmål er det tematikken bostedsansvaret du primært ønsker svar på.

Loven pålegger deg et ansvar for å melde fra om flyttingen senest 3 måneder før denne gjennomføres. For det tilfellet at far bestrider flyttingen er du også forpliktes til å begjære mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler.

Dersom dere ikke blir enige og far opprettholder sin motstand mot flyttingen må han bringe spørsmålet inn for retten og da begjære bostedsansvaret overført til seg. Retten vil da treffe sin beslutning på hva som antas å være den beste løsningen for barna. Dette vil bero på en totalvurdering av barnas tilknytning til mennesker og miljø i det området de i dag bor sammenholdt med foreldrenes omsorgskompetanse. Det er ikke mulig for meg å mene noe om utfallet, men en flytting vil kunne utløse at dette blir en sak som retten må ta stilling til dersom far krever dette.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: