Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Svar:

For å begynne med det siste spørsmålet ditt så er svaret at det ikke er av betydning for bidragsplikt hvorvidt man har del i foreldreansvaret eller ei.

Dersom du ønsker å får foreldreansvaret alene vil jeg anbefale at du begynner med å bestille mekling ved familievernkontoret. Her vi du kunne fremføre dine synspunkter ovenfor far og slik at mekler kan bistå med å finne eventuelle løsninger. Dersom far motsetter seg en frivillig avtale som innebærer at du skal ha foreldreansvaret kan det være hensiktsmessig å konsultere en advokat.

For det tilfellet at heller ikke dette fører frem vil du måtte bringe spørsmålet inn for retten. Retten vil da avgjøre spørsmålet på bakgrunn av hva som antas å være den beste løsningen for barna.

Ut fra det du skriver om at far ikke har hatt samvær med barna på 11 år, kan jeg vanskelig se at det skulle være noen god grunn til at han har del i foreldreansvaret. Dette med forbehold om at jeg ikke kjenner øvrige omstendigheter i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: