Barnebidrag etter at barnet er 18

Publisert: 27.09.2019

Jeg betaler barnebidrag til 1 barn på 17 år. Nå krever mor at jeg må betale barnebidrag når barnet blir 18 år. Hva er kriteriene for at man må betale barnebidrag fra fylte 18 år og hvor lang tid fram? Hvordan vil dette bidraget beregnes når mor driver enkeltperson foretak?

Svar:

Så lenge barnet går på VGS eller lignende vil man kunne være bidragspliktig. Etter at barnet fyller 18 år det vedkommende selv som søker. Bidragsplikten vil da kunne vare frem til "barnet" er ferdig med VGS.

Hva gjelder beregningsgrunnlaget i forhold til mor så fastsettes dette på bakgrunn av hennes inntekt i enkeltmannsforetaket. Dersom dette fremstår som påfallende lavt har NAV mulighet til å fastsette et grunnlag basert på skjønn og som antas å representere hva det ville vært naturlig å tjene med bakgrunn i kompetanse og den virksomheten man driver.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: