Barn ønsker ikke samvær med far

Publisert: 13.05.2019

Jeg har en sønn som blir syk både før og etter samvær med far. Barnet har i flere år nektet å dra til far. Det barnet sier selv er at han er redd far og føler seg ikke trygg på far eller å være hos han. Dette har resultert til stort fravær fra skolen. Vi har også en dom, da vi har vært i rettsak, hvor gutten snakket med både sakkyndig og dommer, men han ble ikke hørt. Hva kan en gjøre i en slik sak?

Svar:

Saker hvor barn uttaler at de ikke ønsker samvær er krevende både rettslig sett, men ikke minst for barnet og foreldrene. Hva dere kan gjøre uten å vite mer om deres situasjon er vanskelig å svare på. Et barn har rett til å blir hørt og er som regel i stand til å utrykke sin mening og kanskje også reflektere rundt hvorfor hun/han ikke ønsker samvær. Samtidig er det viktig at barnet får snakke med andre enn foreldrene om sine tanker om samvær, da barn ofte er svært lojale mot sine foreldre.

Dersom din sønn ikke allerede har noen andre enn sin familie og gjerne fagpersoner å snakke med, anbefaler jeg i første omgang at du legger til rette for at din sønn får snakke med en fagperson som helsesøster, psykisk helsevern for barn eller fagpersoner på Familievernkontor. Det som fremkommer fra slike samtaler vil ofte være avgjørende for om barnet blir hørt i sine uttalelser og vil kunne medføre at deres avgjørelse fra den forrige rettslige behandlingen endres.

Del denne artikkelen: