Barn godtar ikke uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Ektepar (gift i over 30 år) med 2 særkullsbarn hver, ingen felles barn. Hans barn vil ikke skrive under på avtale om at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo (hennes barn har signert).

De har nettopp kjøpt ny borettslagsleilighet som må belånes litt. Han ønsker derfor å sikre sin kone ved å la henne ha særeie på den nye leiligheten. Det nye lånet skal derfor stå i kun hennes navn. Spm. er: Er dette OK? Vil hans arvinger kunne skape problemer dersom han dør først? Hva skjer dersom hun dør først?

Svar:

Ektefeller har lov å gi hverandre gaver, herunder fast eiendom. Dette kan gis som særeie. Det som her kan bli problematisk, er om kvinnen dør først. Da må det være bestemt at mannen kan sitte i uskiftet bo med hennes særeiemidler, og barna hennes må samtykke til dette.

Vær nøye med hvordan ektepakten opprettes. Det hjelper ikke kun å la lånet stå i hennes navn. Det må lages en ektepakt, hvor det fremgår både hva som gis som gave, at det er særeie, og at det er lov å sitte i uskiftet bo med særeiemidlene. Dere kan eventuelt bestemme at det skal være særeie i live og felleseie ved død.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: