Både mor og far ønsker å slippe barnebidrag

Publisert: 30.10.2019

Mor har foreldreansvar alene. Far har ikke noe med barnet og gjøre, kan han da slippe å betale bidrag om både mor og far er enige om at han ikke skal bidra? Far har vært ikke vært snill i forholdet og mor vil at far ikke skal betale noe for å slippe å ha noe med han å gjøre. Far har også ytret ønske at han ikke vil ha noe med mor eller barn og gjøre. Er det lov og hvordan løser man det i praksis?

Svar:

Du kan be NAV om å fastsette og innkreve barnebidraget for deg. Ved en slik løsning unngår du direktekontakt med far i denne sammenheng. For en beregning av hva barnet ditt har krav på i bidrag, kan du benytte NAVs bidragskalkulator: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barne+og+ektefellebidrag/beregn-barnebidrag

Barnebidraget er i utgangspunktet en rett som tilfaller barnet. Du og barnefar har likevel anledning til å inngå avtale som avviker fra dette utgangspunktet. En slik avtale forutsetter imidlertid at begge partene til enhver tid er enige, og vil ikke stå seg dersom du senere ønsker å kreve bidrag fra far likevel.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: