Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Publisert: 09.02.2016

Jeg er oppsagt fra jobben fra 1. februar og har tre måneders oppsigelsestid. Arbeidsgiver kan da forlange at jeg avvikler ferien i oppsigelsen. Spørsmålet blir da, hvor mye av ferien kan de forlange at jeg tar ? Har arbeidsgiver varslingsplikt hvis de forlanger at jeg tar ut ferie i oppsigelsen, evt hvor lang tid i forveien skal jeg varsles ? Står det noe om denne fristen i ferieloven ?

Svar:

Plikt og rett til å avvikle ferie i oppsigelsestiden reguleres av ferieloven. Reglene er litt omstendelige og gir ulike resultater ut fra de faktiske forhold/ når på året/ egenoppsigelse/ arbeidsgivers oppsigelse/ hovedferie/ restferie m.m. Normalt er ikke hovedferien lagt til februar/mars/april med unntak av påsken hvor det kan være bestemt at det skal avvikles ferie.

Men hvis det ikke er spesielle avtaleforhold i bedriften din eller spesielle sesongforhold, kan arbeidsgiver normalt ikke kreve at du skal avvikle ferie februar/mars/april. Etter ferielovens § 6 nr. 3 gjelder imidlertid dette: "Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder."

Dvs. at det skal mye til før arbeidsgiver kan kreve ferieavvikling i oppsigelsestiden utenfor vanlig eller avtalt ferietid. Arbeidsgivers fastsettelse av ferie skal varsles i god tid, og så tidlig som mulig. God tid er 2 måneder eller mer etter lovens forarbeider.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: