Avtale om uskiftet bo

Publisert: 10.02.2020

Jeg eide huset alene før min nåværende kone flyttet inn og det står mitt navn på skjøtet. Vi har særkullsbarn. Vi har vært gift i 18 år. Vi har inngått kontrakt med barna hos advokat at om den dagen den ene faller fra kan den andre sitte i utskiftet bo. Spørsmålet er: Bør vi begge stå på skjøtet som felles eiere av huset ?

Svar:

Slik den formuerettslige situasjonen i deres ekteskap tilsier i dag så kan det være mulig at dine barn kanskje kan kreve skjevdeling av boet før arven fordeles, om du faller i fra først. Dette er med henvisning til at du eide boligen på det tidspunkt dere ble gift.

Formue som har bragt med seg inn i boet før ekteskapet kan utgjøre verdier som man kan kreve skjevdelt mellom ektefellene.

På den annen side så har ekteskapet en slik lengde som taler i mot en skjevdeling.

For å være sikker på at det ikke blir noen diskusjoner om dette bør dere inngå en ektepakt som bekrefter at alt dere eier er felleseie og at det ikke foreligger noe skjevdelingskrav. Det er ikke nødvendig at det samtidig skrives et skjøte som også bekrefter eierforholdet, men det er naturligvis ikke noe i veien for dette. Ektefeller er også fritatt for dokumentavgift.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: