Avtale om bruksrett for barna

Publisert: 21.03.2018

Ikke at vi er der nå, men om det mot formodning skulle bli en skilsmisse mellom meg og min partner en gang i fremtiden - kan vi da ha avtalt bruksrett til vår 50/50 eide bolig til barna frem til disse er myndige? Altså at vi flytter ut annenhver uke mens barna blir boende? Vil dette være juridisk bindende på noen måte?

Svar:

I utgangspunktet er det ingenting i veien for at dere inngår en slik avtale. Etter bestemmelsen i ekteskapsloven § 65 har nemlig ektefeller full avtalefrihet for hvordan det økonomiske oppgjøret skal være. En slik avtale vil også kunne omfatte en delt bruksrett til felles eiendom slik du skisserer i dette tilfellet.

Avtaler etter ekteskapsloven § 65 vil også som det klare utgangspunkt være juridisk bindende, Det gjøres imidlertid oppmerksom på at skifteavtaler likevel kan settes helt eller delvis ut av kraft dersom den virker urimelig overfor en av partene. For å unngå eventuelle tvister i ettertid, kan det derfor være hensiktsmessig at en slik skifteavtale inneholder en klausul om hva som vil skje dersom en av dere eller begge to skulle få en ny partner etter avtalens inngåelse.

Del denne artikkelen: