Avtale om at far slipper barnebidrag

Publisert: 17.09.2019

Hvis vi skulle få et barn sammen, og av økonomiske grunner, hvis det skulle bli et samlivsbrudd, så er ikke økonomien til far i stand til å dekke enda et barnebidrag. Er det noen måte å gjøre det lovlig, en form for kontrakt osv mellom meg og far på at hvis vi skulle gå fra hverandre en eller annen gang, så skal ikke jeg kreve bidrag? Jeg har økonomi til å klare meg selv med barnet hvis det skulle skje, men han har tidligere blitt lurt trill rundt av de to andre han har barn med.

Svar:

Dere kan lage en avtale hvor dere binder dere til og ikke kreve bidrag ved brudd. Etter NAV sitt regelverk vil imidlertid en forelder alltid kunne be om at NAV fastsetter og innkrever bidrag. En avtale vil derfor ikke sikre dere mot fastsettelse fra NAV.

Øvrige bidrag vil bli i hensyntatt ved en eventuell beregning av bidrag av NAV. Er inntekten under NAV sine satser for hva som må være igjen til livsopphold vil bidraget ikke kreves av den bidragspliktige, men forskutteres av NAV.

Del denne artikkelen: