Avslag på yrkesskadeerstatning

Publisert: 25.10.2017

Jeg ble utsatt for en yrkesskade i for en stund tilbake. Skaden ble kvalifisert som en yrkesskade etter NAVs vurdering, men jeg fikk avslag på yrkesskadeerstatning. Etter forsikringsselskapets vurdering var ikke yrkesskaden årsaken til senere plager og inntektstap, men en tidligere artrose. Dette mener jeg er helt feil. Hvordan kan jeg gå videre for å klage på dette vedtaket?

Svar:

Dersom du er uenig med forsikringsselskapet sin avgjørelse kan du bringe saken inn til finansklagenemnda eller domstolene. Jeg forstår det slik at avslaget til forsikringsselskapet er begrunnet med at det ikke foreligger årsakssammenheng. Personskadesaker er generelt vanskelige og du bør her kanskje vurdere å ta kontakt med en advokat som hjelpe deg videre i prosessen.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: