Avslag på klaging av skilt

Publisert: 13.02.2018

Det er nylig innført betalt parkering i området hvor jeg bor. Kommunen har satt opp et skilt om betalt parkering kant i kant med min vinduskarm som er veldig sjenerende fordi man ser rett på skiltet når man ser ut. Jeg har sendt inn en klage som jeg nå har fått avslag på. Er det noe vits å sette en advokat på dette i et forsøk på å endre klagen?

Svar:

Det er i utgangspunktet skiltforskriften som regulerer oppsetting og plassering av offentlige trafikkskilt, herunder også forbud og tillatelse til parkering. I den anledningen følger det av forskriften § 35 at det er Vegdirektoratet som er ansvarlig for å gi nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer om blant annet oppsetting av skilt.

Vegdirektoratet har utarbeidet en særskilt håndbok for tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av skilt. I punkt 3-1-3 i håndboken fremgår det at forbudsskilt, som parkeringsskilt normalt sett blir klassifisert som, i utgangspunktet skal stå på høyre side av vegen i forhold til kjøreretningen. I tillegg kan skilt settes opp på venstre side av vegen dersom særlige forhold gjør dette nødvendig.

Det er vanskelig å si noe konkret om hvorvidt du burde engasjere juridisk bistand for å endre klagevedtaket. Det er imidlertid viktig at du er kjent med at skiltmyndighetene vil ha relativt stor grad av skjønnsfrihet til plassering i medhold av Vegdirektoratets retningslinjer.

Del denne artikkelen: