Avslag på dyrehold i borettslag

Publisert: 13.02.2018

Jeg har flyttet inn i borettslag hvor det i ordensreglene står at man kan søke om dyrehold. Jeg har søkt om å få ta med katten min - og fikk blankt avslag. Uten gode argumenter. Ønsker hjelp til å få beholde katten. Det bor allerede hund og katt i en boenhet her, og stiller meg spørrende til om det er lov å gjøre forskjellsbehandling. Det står jo at man kan søke om dyrehold. Skal til fastlegen i dag for å få legeerklæring.

Svar:

Reglene for dyrehold i borettslag følger av bestemmelsen i borettslagsloven § 5-11 (4) 2. pkt. Etter denne bestemmelsen fremgår det at beboere i borettslag kan ha rett til dyrehold dersom det foreligger gode grunner og det heller ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

Hva som er gode grunner vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Et vanlig eksempel vil være for svaksynte personer som har behov for førerhund. Et annet praktisk eksempel er hvor en kjøper allerede har dyr ved innflytning. I slike tilfeller kan det fremstå som urimelig dersom det blir fremsatt krav om at vedkommende må kvitte seg med dyret. Det samme gjelder langt på vei for vilkåret om dyreholdet ikke må være til ulempe for andre beboere. Dette vil f. eks kunne være tilfellet dersom dyreholdet medfører mye støy eller ved at øvrige beboere får fysiske plager.

Dersom din katt ikke medfører særskilt sjenanse for øvrige beboere og det er viktig for deg å ha katt av helsemessige årsaker, vil du sannsynligvis kunne klage på avslaget og be om en ny vurdering.

Del denne artikkelen: