Arvinger nekter adgang til eiendom

Publisert: 24.09.2019
Emneord: ,

Jeg en av 3 sønner av min avdøde far som gikk bort 2. august 2019, han eide et fritidshus i nord sammen med 2 sine søsken. Jeg ønsker å ta takst av hus og en ekstra tomt som vi arver pappas 1/3 del av. Kan hans søsken nekte oss barn adgang til huset hvor pappa fremdeles har eiendeler i å få reist dit med takstmann for å få en verditakst slik at vi kan få gjort skifte ferdig og slik at vi kan få solgt vår del til pappas søsken. Jeg tror pappas søsken vil nekte oss og takstmann adgang.

Svar:

Dersom dere har overtatt boet til privat skifte, vil boet ha samme rettigheter som din far hadde som eier. Det vil være sameieloven som regulerer dette. Boet kan kreve sameiet oppløst og da i realiteten tvangssolgt dersom de andre sameierne nekter tilgang osv.

Slikt salg skal gjøres til markedspris. Det vil derfor være lite hensiktsmessig av de andre å nekte tilgang osv.

Oppløsning av sameie må varsles, og følge sameielovens regler.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: