Arving har underslått midler fra boet

Publisert: 02.09.2019

Kalles det forskudd på arv, når en arving har tatt/underslått penger, etter at den vi arver, har vært død i flere måneder? Forholdet er anmeldt politiet, vil vedkommende kunne kreve mer i arv?

Svar:

Forskudd på arv kan kun gis av avdøde når avdøde er i live.

Om det er tatt urettmessig av boet, er det straffbart. Alternativt må det som er tatt anses som forlodds utdeling av arven, og komme til fradrag i personens endelige arveoppgjør.

Det finnes også bestemmelser som kan medføre at man mister sin arverett om man har begått straffbare forhold, men dette er forholdsvis sjelden at kan komme til anvendelse (gjelder stort sett straffbare forhold mot avdøde)

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: