Arvet bolig av sin avdøde bror

Publisert: 18.09.2018

Min avdøde bror uten livsarvinger har testamentert sin bolig til meg. Tingretten har fastslått at kun jeg og min søster er arvinger etter ham. Kartverket har konkludert med at jeg skal betale dokumentavgift for hele markedsverdien av eiendommen. Skulle jeg ikke vært fritatt for min ideelle del av arven (1/2-parten) med tanke på dokumentavgiften?

Svar:

Selv om du er testamentsarving, skal du likevel få fradrag i dokumentavgiften for tilsvarende del som du er slektarving etter loven.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: