Arvet beløp fra venninne

Publisert: 05.02.2019
Emneord:

Jeg har fått et brev fra Oslo Byfogdembete om underretning at jeg - sammen med 15 andre personer og fire organisasjoner / er tilgodesett et beløp etter min venninnes bortgang. Jeg lurer på hva er gangen/prosedyren i en slik sak? Det er snart fire måneder siden min venninne gikk bort. På forhånd takk for svar og veiledning.

Svar:

Gangen i en arvesak vil avhenge av om det er privat eller offentligskifte. ved privat skifte er det en eller flere av arvingene som overtar boet og ordner opp med gjennomføringen av boet, fordeling og utbetaling. ved offentlig skifte, er det retten som har ansvaret som dette, normalt ved at det oppnevnes en advokat som bostyrer. jeg anbefaler deg å kontakte Oslo Byfogdembete og høre hvordan denne saken er overtatt til skiftebehandling, og hvem som er ansvarlig for boppgjøret. Du kan da kontakte rette vedkommende. Det tar normalt litt tid å få gjennomført et skifte. da det kan være verdier som skal selges osv før det kan ferdigstilles og utbetales.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: