Arverett ved adopsjon

Publisert: 05.02.2019

Min bestemor hadde fire barn før hun giftet seg med (kaller han far) far. Far døde og hun sitter i uskiftet bo. Noen av barna er adoptert av far. Min pappa, som er adoptert, er død. Min mamma lever. Hvordan fordeles arven i slike tilfeller? Er det forskjell på adopterte barn og de som ikke er det? Og skal man også arve "farsarven"?

Svar:

Adopterte barn har arverett på lik linje med biologiske barn. Det forutsettes at bestemor og hennes ektemann hadde felleseie, og ingen biologiske felles barn. Da blir arvefordelingen slik:

Boet deles i to: halvparten anses å være arv etter bestemor og den andre halvparten anses å være arv etter "far". De barna som er adoptert av "far" vil være arvinger både etter bestemor og "far". De barna som ikke er adoptert, vil være arvinger kun etter bestemor. Den halvdelen som skal deles fra hver av dem, vil bli delt med lik del mellom antall arvinger på hver side. Du vil tre inn i din fars sted, og være arving etter både bestemor og "far" Din mamma arver ikke noe.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: