Arveoppgjør om gård mellom fem søsken

Publisert: 30.05.2018
Emneord: , ,

Fem søsken skal møtes for å avgjøre/gjøre opp en landbrukseiendom etter våre foreldre. Hvilke papirer/dokumenter/skjema trenger vi? Eldste bror vil gjerne kjøpe for takst, og gi meg borett/bruksrett til huset så lenge jeg lever, mot en husleie. Vi trenger råd om hvilke dokumenter vi trenger til dette møtet mellom fem søsken. Må det settes opp en kontrakt av advokat, eller finnes det standard skjema for slikt?

Svar:

Dere bør lage et dokument som klart viser hvem som overtar og arvefordelingen. Den som overtar må sørge for skjøte og å få tinglyst eiendommen over på seg i kartverket.

Videre bør dere ha dokument for bruksrett/borett, og fastslå hvordan denne skal verdsettes, og om den skal tinglyses.

Noe av dette kan dere finne på nett, men det kan være greit å ha noe bistand til dette.

Jeg har heller ikke tatt høyde for eventuelle særkrav knyttet til landbrukseiendom, driveplikt, konsesjon osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: