Arveoppgjør etter far

Publisert: 20.08.2015

Far og sønn nummer tre starter firma sammen.Det er et ans hvor far har 51 prosent og sønnen har 49 prosent eierskap. Firmaet går dårlig og opparbeider seg gjeld på 400 000 kroner som de sliter med å betale. En dag dør faren og sønn nummer to overtar huset hans. Da kommer alle gamle krav til sønn nummer to. Skal gjelden deles 51/49 mellom sønn nummer to (51) og sønn tre (49)? Hvordan er dette å få gjennomslag for hos kreditorene?

Svar:

Gjelden blir en del av arveoppgjøret etter far, og overtas av arvingene i privat skifte. Gjelden vil således bli overtatt av alle tre barna. Her kan det imidlertid være behov for litt nærmere informasjon for å kunne gi et riktig svar.

Med vennlig hilsen

advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: