Arveoppgjør etter at en bror fikk kjøpe hytte billig

Publisert: 09.05.2019

Vi er tre brødre, A, B og C. For ca 15 år siden overførte våre foreldre hytta til oss som sameige. Forskudd på arv? Etter ca 5 år bestemmer vi oss for at den ene broren (C) skal overta hytta. Vi avtaler en lav verdi av hytta, ikke markedstakst som grunnlag for overtakende parts utløsning.

Nå skal vi arve salg av leilighet min mor har eigd, flyttet på aldershjem. Kan den lave utløsningssummen ha betydning for bror C's andel av denne nye arven, dvs han skal ha mindre pga fordel med lav hyttepris.

Svar:

Dere fikk lik andel av hytta fra deres foreldre, så i forhold til hva som er gitt fra deres foreldre, har dere fått lik andel. Det var to av deres som bestemte å selge til C til en lavere pris. Årsaken til salg til lav pris vil være av betydning. Med mindre det lå en forutsetning om at lav pris skulle jevnes ut ved senere arveoppgjør, kan jeg vanskelig se at dette skal ha noen betydning for fordelingen fra deres foreldre nå.

Det kan selvsagt være tilfelle: man avtaler f.eks. en lav pris for å sikre at hytta blir i familien, mot senere større oppgjør til de andre to. Men dette må det være klare holdepunkter for, og må vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: