Arve forsikringspenger og gjeld

Publisert: 04.04.2019

Vår far døde nylig. Han bodde i kommunal leilighet, uførepensjon og har de siste årene hatt mye gjeld som medførte gjeldsordning som ble avsluttet januar 19. Han hadde 40 000 kr i kontanter da han døde som personalet har sendt til skifteretten. I tillegg hadde han gruppelivsforsikring, fripolise og forsikring ved død. Hvordan skal vi gå frem iht skifte i denne saken? Vi ønsker ikke å arve gjeld. Kan man likevel motta forsikringspenger?

Svar:

Dere kan eventuelt overta boet til forenklet skifte etter skifteloven § 80. Da kan dere få dekket begravelsesutgifter osv, men påtar dere ikke mer ansvar for gjeld enn det som er av midler i boet.

Forsikringsutbetalinger går normalt ikke inn i dødsboet, men til de som er begunstiget direkte. Dette kan dere finne ut for hver enkelt polise ved å kontakte forsikringsselskapet. Det er mulig å få en fullmakt av skifteretten før man overtar boet for å få kartlagt nærmere hva som inngår i boet osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: