Arv til sønn som er personlig konkurs

Publisert: 07.01.2019

Min sønn gikk personlig konkurs i 2010 og har en tvungen gjeldsordning. Han bor med samboer som eier eier huset. Hva skjer med med arven til vår sønn den dagen vi dør?

Svar:

Han vil motta arv på vanlig måte selv om han har tvungen gjeldsordning. Han kan deriomot velge å frasi seg arven i forkant eller gi frakall på den når arven faller. Dere bør vurdere dette konkret, mht eventuelle andre arvinger i hans sted.

Det kan også være mulighet for dere i forkant å bestemme at deler av arven skal være beslagfri, dvs at kreditorene ikke kan ta beslag i arven. Det er særlige vilkår og krav til dette, som bør vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: