Arv til særkullsbarn

Publisert: 04.02.2020

Spørsmålet gjelder privat skifte hvor jeg er særkullsbarn. Det forefinnes ikke testamente eller ektepakt mellom avdøde/ny ektefelle. Boet består grovt sett av bankinnskudd og fast eiendom. Betyr felleseie i denne sammenheng at jeg har arverett til halvparten av verdiene på begge sine bankinnskudd og eiendommene? Hvordan får jeg i så tilfelle oversikt over ektefellens verdier, og hvordan kan jeg sikre at verdiene ikke tappes?

Svar:

I utgangspunktet betyr felleseie at selve verdien av hva ektefellene eier, deles likt mellom de to ektefellene. Merk at det er nettoverdien. Merk også at en av ektefellene kan ha rett til skjevdeling. I et slikt tilfelle, må man innhente likningsopplysninger, bankutskrifter m.m. fra begge ektefellene, for å først kunne lage et oppsett over hva som tilhører avdødes rådighetsdel og gjenlevendes rådighetsdel.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: