Arv til datter fra tidligere forhold

Publisert: 06.04.2020

Min far har en datter fra et tidligere forhold som han ikke har kontakt med. Meg og min bror lurte dermed på hvordan det er i henhold til arv. I dette tilfelle hvis han for eksempel skrive bolig, bil og div. over i vårt navn, hva har hun da rett på dersom han dør? Er det kun det som står igjen av formue på konto?

Svar:

Ja, din far kan i utgangspunktet overføre sine verdier over på dere, men det er viktig at de vil ha en realitet for han, hvis ikke vil de kunne falle inn under begreper dødsdisposisjon, som krever testament, og som får en betydning for pliktdelsarven. Dette som vil kunne skape mest problemer er bolig, dersom faren deres fortsetter å bo der og dekker alle faste utgifter.

Det kan være fornuftig å skrive et testament som reduserer datters arv til lovens minstearv.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: