Arv til bortadoptert barn

Publisert: 10.12.2018

Vi er flere søsken. En av oss har et sterkt psykisk utviklingshemmet barn som bor på institusjon i en annen kommune. Barnet som er over 18 år, er adoptert av en tante på morssiden. Vi ønsker at forelderen til dette barnet skal testamentere til søsknene eller nevøene/niesene sine for å unngå at pengene blir gitt til institusjonen eller kommunen dette barnet bor i. Hva er reglene for dette? Er dette mulig?

Svar:

Dersom barnet er bortadoptert, så har ikke barnet arverett etter de biologiske foreldrene. Dersom det er adoptivforeldrene som ikke ønsker at barnet skal arve dem, må det skrives testament, men her vil det være regler om pliktdelsarv som kan komme inn og styre hvor mye de kan testamentere til andre. Dette må vurderes konkret. Det kan tenkes muligheter for bortfall av arverett, men dette må også vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: