Arv og særeie

Publisert: 25.02.2020
Emneord: , ,

Min bror døde for kort tid siden, han var vært gift med en utenlandsk kvinne, men de har aldri hatt et ekteskapelig forhold. De har aldri hatt felles økonomi og han har betalt alle regninger på hus og hjem som han for øvrig kjøpte lenge før de ble gift. Jeg vet at han for ett års tid siden ønsket å ta ut skilsmisse, de har ingen barn. Må et særeie være tinglyst? Eller vil hun nå automatisk arve han?

Svar:

Om de har inngått ekteskap, og ikke er separert, vil hun ha rett til ektefellearv. (Jeg forutsetter at det ikke foreligger ugyldighetsgrunner). Om han ikke hadde barn, vil hun arve 1/2 av hans verdier, minimum 6 ganger grunnbeløpet.

Det må imidlertid først klarlegges hva som tilhører hver av ektefellenes rådighetsdel. Om de ikke har en ektepakt om særeie, kan hans andre arvinger (deg, eventuelt hans foreldre) kreve skjevdelt verdier han hadde fra før ekteskapet. Ektefellen har imidlertid rett til å sitte i uskiftet bo. Om hun gjør det, bortfaller skjevdelingsretten. Denne retten til uskifte forutsetter at han ikke hadde særkullsbarn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: