Arv når man har utenlandsk ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Min mann er fra utlandet, men har norsk statsborgerskap. Han har to voksne barn som bor i utlandet (deres mor lever ikke lenger). Sammen har vi et mindreårig barn. Vi eier ikke bolig, men har noe egenkapital. Han hadde med seg kapital inn i fellespotten vår, men det er jeg som har stått for lønnsinntekt mesteparten av tiden vi har vært gift/bodd i Norge. Hva skjer med tanke på arv dersom min mann dør før meg? Hva har sønnene i utlandet krav på? Kan de si fra seg arven fra faren hvis de vil?

Svar:

Det høres ut som om det vil bli et dødsbo som gjøres opp etter norske regler. Da vil barna ha rett til pliktdelsarv, selv om de er fra utlandet. Ektefellearven på 1/4 (minimum fire ganger grunnbeløpet) vil gå foran barnas pliktdelsarv. Barna kan frasi seg arven fra faren, men det vil avhenge av om de har egne barn osv om hva som da skjer med midlene de skulle ha arvet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: